Selamat datang di Pusat Penelitian Limnologi, LIPI ( Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia )

Warta Limnologi Pusat Penelitian Limnologi LIPI
Edisi 2 no 45tahun XXIII
Edisi 3 no 46 tahun XXIV
Edisi 4 no 47 tahun XXIV
Edisi 5 no 48 tahun XXV
Edisi 6 no 50 tahun XXVI